Top
New
เป็นคนที่ใช่ ที่ใครก็รู้ว่าคุณ
สำนักพิมพ์ : Springbooks
ISBN : 9786161822873
หมวดหมู่ : จิตวิทยา
21 x 14.5 x 0.7 cm
152 Pages
572 Views
195.00 บาท
เพราะทุกคนต่างมีจุดแข็ง และจุดอ่อนเป็นของตัวเอง หากเราเข้าใจตันเอง และคนอื่น ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมึความสุข

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนนั้นมีการแสดงออกทางอารมณ์ และ พฤติกรรมตรงข้ามกับเรา ในขณะที่บางคนนั้นคล้ายๆ กับเรา จึงสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างราบรื่น ไม่มีเรื่องให้ผิดใจกัน สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วย DISC  ที่เป็นทฤษฎีจำแนกพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะแบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  กระทิง (D), อินทรี (I), หมี (S), หนู (C)

Description | เนื้อหาปกหลัง

แต่ละคนต่างแสดงออกไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น เวลาพบเจอปัญหา คนหนึ่งรู้สึกกังวลและพยายามหลีกเลี่ยง แต่อีกคนรู้สึกว่าปัญหาคือเรื่องท้าทายและพร้อมที่จะแก้ไข DISC เป็นทฤษฎีจำแนกคนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้พฤติกรรมเป็นตัวแบ่ง อธิบายถึงความแตกต่างของผู้คนที่ได้พบเจอ โดยแทนคนแต่ละแบบด้วยตัวการ์ตูนกระเทิง อินทรี หมู และหมี ทำให้เข้าใจว่าทำไมแต่ละคนถึงไม่เหมือนกัน นอกจากการเข้าใจคนอื่น DISC ยังช่วยให้เข้าใจตัวเ งมากขึ้นด้วย ในเล่มจะเป็นเนื้อหาที่เน้นการอยู่รวมกันกับผู้อื่น ต่างกับเล่มก่อนหน้าที่เนเน้นการทำความเข้าใจตัวเองมากกว่าหานี้