Top
ปกรณัม ปรัมปรา (ฉ.ปรับปรุง)
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
ISBN : 9786161821951
ผู้แปล / เรียบเรียง : นพมาส แววหงส์
14.4 x 20.7 x 2.7 cm
484 Pages
502 Views
355.00 บาท
ตำนานเทพและวีรบุรุษกรีก-โรมัน-นอร์ส จากต้นฉบับคลาสสิก My thology

ข่าวสาร
หนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งได้ภายใน วันที่ 19 / 01 / 2019 เนื่องจากรอเบิกสินค้า

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเรื่องนี้แปลจาก Mythology โดย เอดิท แฮมิลตัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฉบับคลาสสิกในแวดวงหนังสือว่าด้วยตำนานกรีก-โรมัน ได้รับความนิยมพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกมาหลายสิบปี และเป็นหนังสือเรียนของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาหลายสิบปีแล้วเช่นกัน (บก. เองก็เคยเรียนหนังสือเล่มนี้ คุณแพรก็เคยเรียน และล่าสุด ได้สอบถามผู้แปลซึ่งเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์ ก็ปรากฏว่าทุกวันนี้นิสิตที่นั่นก็ยังใช้เรียนอยู่) ตำนานเทพและวีรบุรุษกรีก-โรมัน-นอร์ส จากต้นฉบับคลาสสิก My thology