Top
แก๊งป่วนก๊วนหรรษา เล่ม 2 ตอน เปิดประวัติอาเซียน
สำนักพิมพ์ : We will Shine
ISBN : 9786164410466
14.1 x 20.5 x 1.1 cm
176 Pages
397 Views
120.00 บาท
ร่วมสนุกเฮฮากับเหล่าแก๊งป่วนก๊วนเด็กนานาชาติที่จะพาน้องๆ ไปสนุกกับเรื่องราวของอาเซียน คุณครูอย่ไหน / ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว / รวมพลังแก๊งนักสืบอาเซียน

ข่าวสาร
หนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งได้ภายใน วันที่ 19 / 01 / 2019 เนื่องจากรอเบิกสินค้า

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจกระตือรือร้น เพราะมันหมายถึงการยกระดับชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้สามารถแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับประชากรในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จึงเป็นสิ่งที่หน่วยงานทุกหน่วยในประเทศไทยตื่นตัว โดยเฉพาะในภาคส่วนของการศึกษา เห็นได้จากการให้ความรู้กับเด็กๆ ในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องของพื้นฐานการดำรงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องของชนชาติ เพื่อการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "แก๊งป่วนก๊วนหรรษา" ชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสำนักพิมพ์จึงนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนความรู้เพื่อให้น้องๆ ในวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับสาระและความเพลิดเพลินในคราวเดียวกัน