Top
อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป
สำนักพิมพ์ : STEPS
ผู้แต่ง : Fumio Sasaki
ผู้แปล / เรียบเรียง : นพัฒน์ หัทยานันท์
หมวดหมู่ : ทั่วไป
13.2 x 19.0 x 1.6 cm
244 Pages
1717 Views
214.00 บาท 225.00 บาท
Note
หนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งได้ภายใน วันที่ 26 / 05 / 2019 เนื่องจากรอเบิกสินค้า
ชีวิตดีขึ้นได้ง่ายๆ แค่ทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญไปซะ

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

ผู้เขียนเคยมีชีวิตวุ่นวาย วันๆ รู้สึกว่ามีเวลาไม่เพียงพอ แถมที่พักก็สกปรกรกรุงรัง จนได้รู้จักกับแนวคิด Minimalist ซึ่งเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และความเชื่อ ทำให้เขามีเวลามากขึ้น ได้พักผ่อนมากขึ้น มีของใช้เท่าที่จำเป็นโดยไม่รู้สึกขาดอะไร เป็นแนวทางในการดูแลตัวเอง ดูแลเวลาในชีวิตประจำวัน และดูแลที่พักอาศัยของคนในเมืองใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดไปสู่ความ Minimal หรือการมีสิ่งของเท่าที่จำเป็น คล้ายหนังสือ "ชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว" แต่เป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งตารางเวลาในชีวิตแต่ละวัน การจัดการกับงาน จัดบ้าน สังสรรค์ ล้วนใช้หลักการ minimalist ได้ทั้งนั้น 3 ผู้เขียนมีการยกตัวอย่างเรื่องของตนเองเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น และเรื่องที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองอันวุ่นวายทั่วโลก