Top
New
LAGOM ความพอดีนี่แหละดีที่สุด
สำนักพิมพ์ : STEPS
ISBN : 9786161828479
ผู้แปล / เรียบเรียง : รัตนา ธรรมพักตรกุล
160 Pages
339 Views
243.00 บาท 255.00 บาท
Note
หนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งได้ภายใน วันที่ 26 / 05 / 2019 เนื่องจากรอเบิกสินค้า
"ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปในแบบ ""ลากอม"" ปรัชญาการใช้ชีวิตจากสวีเดน ประเทศที่มีความสุขอันดับต้นๆ ของโลก"
LAGOM เป็นภาษาสวีดิช แปลว่า ‘ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป” หนังสือเล่มนี้นำเสนอศาสตร์แห่งความพอเพียง หรือการใช้ชีวิตในทางสายกลาง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มชาวยุโรปในขณะนี้ ลาก็อมเน้นเรื่อง“ การใช้ชีวิต” ให้มีความสมดุล ทั้งเรื่องงานและชีวิต รวมไปถึง อาหารการกิน งานออกแบบแฟชั่น การตกแต่งบ้านเรือน การดูแลสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

หรือแม้กระทั่ง “การทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้กับโลกของเรา” อยู่แบบลาก็อม ให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็น ไม่แบ่งแยกระดับขั้น ทั้งยังมีช่วงเวลาพักดื่มกาแฟ เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายในสถานที่ทำงานด้วย กินแบบลาก็อม เสาะหาวัตถุดิบจากธรมชาติ เน้นปรุงอาหารเอง และรับประทานอย่างพอประมาณ สไตล์ลาก็อม เรียบง่ายแต่ดูดี เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกแบบลาก็อม รักชีวิตกลางแจ้ง เดินเท้าแทนการนั่งรถ และมุ่งเข้าหาธรรมชาติ • สื่อทรงอิทธิพลอย่าง Vogue และ Elle วิเคราะห์ว่าเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะมานั่นคือ “ลาก็อม” ซึ่งเป็น ปรัชญาการใช้ชีวิต อย่างเรียบง่ายจากสวีเดน ทั้งยังยกให้เป็นคำที่บ่งบอกถึงความเป็นฮิปสเตอร์แห่งปี 2017 ที่ผ่านมา • สวีเดนว่าเป็นประเทศที่เหนือกว่าประเทศอื่น ๆ เกือบทุกด้าน เป็นรัฐสวัสดิการที่น่าอิจฉา มีสวัสดิการยอด เยี่ยม และมีอัตราการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่ำมาก นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุข เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนี้ก็คือ การดำเนินชีวิตตามวิถีลาก็อม • เป็นหนังสือจิตวิทยาแนวใหม่ที่น่าสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม