Top
New
ช้าลงอีกนิด ชีวิตดีแน่นอน
สำนักพิมพ์ : ADJ
ISBN : 9786162758744
ผู้แต่ง : Smart & Smooth
หมวดหมู่ : จิตวิทยา
304 Pages
202 Views
129.00 บาท
เราทุกคนต้องก้าวเดินไปข้างหน้า บนเส้นทางที่ตนได้เลือก อาจเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยว เส้นตรง เส้นโค้ง หรือวกวน แต่เราก็เลือกแล้ว และเส้นทางหนึ่งที่เราต้องเลือกและก้าวเดินก็คือการทำงาน มันอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่เราวาดหวัง แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เรามองเห็น มันจะดีจะเลว ก็ขึ้นอยู่กับเท้าที่เราก้าวไป หากมันมั่นคงและมาจากหัวใจ มันก็คงจะเลวร้ายไปไม่ได้

ข่าวสาร
หนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งได้ภายใน วันที่ 19 / 01 / 2019 เนื่องจากรอเบิกสินค้า