Top
รู้วิทยาศาสตร์ได้ใน 15 นาที ประถมปลาย เล่ม 2
ISBN : 9786161823504
ผู้แต่ง : Takio Egawa
ผู้แปล / เรียบเรียง : ธนภัส สนธิรักษ์
14.5 x 21 x 1.4 cm
260 Pages
325 Views
219.00 บาท
เข้าใจ "เรื่องน่าสงสัย" รอบตัวได้ง่ายๆ ภายใน 15 นาที

ข่าวสาร
หนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งได้ภายใน วันที่ 19 / 01 / 2019 เนื่องจากรอเบิกสินค้า

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

เป็นคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กที่เด็กๆ อาจสงสัย แบ่งเป็น 4 หมวดได้แก่ เรื่องสัตว์ ร่างกายมนุษย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และโลกของเรา ตัวอย่างเนื้อหาเช่น งูมีกระดูกไหม / อากาศทำให้ยางรถยนต์แข็งได้อย่างไร / ทำไมน้ำจึงเดือด / ทำไมเราจึงเห็นรูปร่างของดวงจันทร์แตกต่างกันไปในแต่ละวัน

Description | เนื้อหาปกหลัง

เด็กเป็นช่วงวัยที่มีความสนใจใคร่รู้ชอบสังเกตและตั้งคำถาม โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งต่างๆ รอบตัว หนังสือชุด "รู้วิทยาศาสตร์ได้ใน 15 นาที" จะช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบตัวเด็กกระตุ้นให้ตั้งข้อสังเกต รู้จักทดลองปฏิบัติเรียนรู้หลักเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน