Top
New
ศาสตร์พระราชา เรื่อง แผ่นดินของพระราชา
ISBN : 9786161821425
17 x 22 x 0.5 cm
64 Pages
59 Views
152.50 บาท 169.00 บาท
ประมวลพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร การจัดการน้ำและดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน

โปรโมชั่น
ช้อปครบ 1,000.- รับฟรี 'หมอนบอม' พร้อมจัดส่งฟรีลงทะเบียน
โปรโมชั่น
ช้อปครบ 500.- จัดส่งฟรีลงทะเบียน

Describe | เนื้อหาโดยย่อ

รวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในทุกๆ ด้าน เขียนเป็นข้อสั้นๆ 100 ข้อเพื่อให้เด็กอ่านง่าย มีภาพประกอบเยอะเพื่อให้เข้าใจง่าย พร้อมเกร็ดความรู้เสริมอื่นๆ ในล้อมกรอบ เพื่อต่อยอดความคิดให้เด็กๆ ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 
       หัวข้อในเล่มพระอัจฉริยภาพของพระราชา ได้แก่ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและสิ่งประดิษฐ์ เช่น 1. พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม 2. พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม 3. พระอัจฉริยภาพด้านถ่ายภาพ 4. พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม 5. ในหลวงกับการส่งเสริมศิลปะกรรมไทย 6. ในหลวงกับพระปรีชาสามารถด้านดนตรี 7. ในหลวงกับการกีฬา ฯลฯ 8. 11 สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงเพื่อคนไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 9. ในหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านไอที 10. ในหลวงกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 11. ในหลวงกับการยกย่องจากนานาชาติในฐานะนักประดิษฐ์ของโลก ฯลฯ