Top
เทวะบำบัด
สำนักพิมพ์ : Horo Life
168 Pages
450 Views
75.00 บาท 150.00 บาท
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะตัวแทนหรือสื่อกลางระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์ เพื่อให้การช่วยเหลือมนุษย์ที่กำลังประสบปัญหาและความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ ด้วยเคล็ดลับการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามขั้นตอนและวิธีการตามรูปแบบของเทวะบำบัด ซึ่งจะมีคำแนะนำและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามกรณี อาทิ ปัญหาบ้าน ที่ดิน รถยนต์ สุขภาพ และการทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และสัมฤทธิ์ผล

โปรโมชั่น
ซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ Horo Life ครบ 299.- ขึ้นไป รับตะกรุดฟรี! ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 หรือจนกว่าของจะหมด
โปรโมชั่น
ซื้อหนังสือครบ 500.- รับฟรี Bioscope เล่มพิเศษ พร้อมส่งฟรี

Previews / ตัวอย่าง